چرا یو پی وی سی uPVC – مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی uPVC
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
آشنایی با مفاهیم و واژگان صنعت دروپنجره یو پی وی سی
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

ویژگی های پروفیل یو پی وی سی uPVC با کیفیت و مرغوب چیست ؟

. ویژگی های مهم پروفیل UPVC با کیفیت

 

ردیف

مشخصه

محدوده قابل پذیرش

روش کنترل

1

ظاهر پروفیل

سفید و شفاف و صاف باشد

کنترل چشمی

2

دیواره های خارجی

ضخامت دیواره خارجی در کلاس A حدود 3 میلیمتراست

توسط یک کولیس ضخامت دیواره خارجی کنترل گردد

3

مواد افزودنی

کلیه افزودنی های مورد نیاز برای تولید پروفیل و مخصوصاً اکسید تیتانیوم از مواد مرغوب و برندهای معتبر باشد

تاییدیه تست UV توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی

تأیید تست ضربه تأیید شرکت تولید کننده افزودنی

4

جرم واحد طول

جرم وحد طول فریم پنجره حداقل 1200 گرم بر متر باشد

کنترل طول و وزن توسط متر و ترازو

5

مواد اولیه مصرفی

مواد اولیه مصرفی در تولید پروفیل نو باشد و مواد بازیافتی نباشد

تأیید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی تأییدیه تست ضربه

 

کانال

تعداد کانال در پروفیل باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی و پروفیل شده بطوری که هر چه تعداد کانال ها بیشتر شود انتقال انرژی گرمایی و صوت کمتر است

در ایران پروفیل 3 و 4 کاناله متداول است

 

تعداد کانال در مقطع پروفیل های اصلی شمرده می شود

7

شکننده گی

در مقابل ضربه در دمای پایین و محیط مقاوم باشد

تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی

8

پایداری رنگ

عدم تغییر رنگ پروفیل

تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی (گرید A از مرکز تحقیقات مسکن)

تأیید از تولید کننده معتبر اکسید تیتان را داشته باشد

9

جوش پذیری خوب

پروفیل قابلیت جوش پذیری مناسب را داشته باشد

ابتدا طبق جدول مشخصات پروفیل در فصل 5 نمونه هایی تهیه شده و نیروی قید شده در جدول را توسط دستگاه به نمونه اعمال شده و باید بیشتر از مقادیر اعلام شده باشد.

 

. ویژگی های مهم پروفیل UPVC با کیفیت

 

ردیف

مشخصه

محدوده قابل پذیرش

روش کنترل

۱

ظاهر پروفیل

سفید و شفاف و صاف باشد

کنترل چشمی

۲

دیواره های خارجی

ضخامت دیواره خارجی در کلاس A حدود ۳ میلیمتراست

توسط یک کولیس ضخامت دیواره خارجی کنترل گردد

۳

مواد افزودنی

کلیه افزودنی های مورد نیاز برای تولید پروفیل و مخصوصاً اکسید تیتانیوم از مواد مرغوب و برندهای معتبر باشد

تاییدیه تست UV توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی

تأیید تست ضربه تأیید شرکت تولید کننده افزودنی

۴

جرم واحد طول

جرم وحد طول فریم پنجره حداقل ۱۲۰۰ گرم بر متر باشد

کنترل طول و وزن توسط متر و ترازو

۵

مواد اولیه مصرفی

مواد اولیه مصرفی در تولید پروفیل نو باشد و مواد بازیافتی نباشد

تأیید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی تأییدیه تست ضربه

 

کانال

تعداد کانال در پروفیل باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی و پروفیل شده بطوری که هر چه تعداد کانال ها بیشتر شود انتقال انرژی گرمایی و صوت کمتر است

در ایران پروفیل ۳ و ۴ کاناله متداول است

 

تعداد کانال در مقطع پروفیل های اصلی شمرده می شود

۷

شکننده گی

در مقابل ضربه در دمای پایین و محیط مقاوم باشد

تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی

۸

پایداری رنگ

عدم تغییر رنگ پروفیل

تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی (گرید A از مرکز تحقیقات مسکن)

تأیید از تولید کننده معتبر اکسید تیتان را داشته باشد

۹

جوش پذیری خوب

پروفیل قابلیت جوش پذیری مناسب را داشته باشد

ابتدا طبق جدول مشخصات پروفیل در فصل ۵ نمونه هایی تهیه شده و نیروی قید شده در جدول را توسط دستگاه به نمونه اعمال شده و باید بیشتر از مقادیر اعلام شده باشد.

 

no-repeat;center top;;

auto

۲۰

%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c