غرفه ایده آل در نمایشگاه بین المللی تفلیس گرجستان
خرداد ۸, ۱۳۹۵
غرفه ایده آل در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

پروفیل ایده آل در نوزدهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور