رد کردن لینک ها

تعرق پنجره های دوجداره

تعرق پنجره های دوجداره

تعرق در پنجره های دوجداره
بطور کلی با انجام اصولی فرایند دوجداره کردن پنجره و استفاده از چسب های اولیه و ثانویه با روشهای تمام اتوماتیک ، که نفوذ هوا را به محفظه بین جداره ها غیر ممکن می‌کند ، احتمال تعرق پنجره های دوجداره فوق العاده ضعیف می‌شود .

 

تعرق پنجره دوجداره
تعرق پنجره دوجداره

 

دلیل اصلی تعرق پنجره های دوجداره ، تولیدات کارگاهی دستی است که عموما در آن ها امکان دوجداره سازی اصولی و تزریق گاز های خنثی و آب بندی مناسب وجود ندارد . در واقع آنچه که موجب میشود در شیشه های دوجداره ای که به صورت اتوماتیک تولید می‌شود تعرق در سطح شیشه صورت نگیرد وجود مواد رطوبت گیری است که درون Spacer یا فاصله انداز قرار دارد.
امکان استفاده از مواد رطوبت گیر در شیشه های دوجداره ای که به صورت دستی تولید میشود، وجود ندارد. همچنین آب بندی کامل شیشه نیز به صورت دستی میسر نمیباشد.

بازگشت به بالای صفحه
Call Now Button