رد کردن لینک ها

ویژگی های پروفیل یو پی وی سی uPVC با کیفیت و مرغوب چیست ؟

ویژگی های پروفیل یو پی وی سی uPVC با کیفیت و مرغوب چیست ؟

ردیف
مشخصه
محدوده قابل پذیرش
روش کنترل
1
ظاهر پروفیل
سفید و شفاف و صاف باشد
کنترل چشمی
2
دیواره های خارجی
ضخامت دیواره خارجی در کلاس A حدود 3 میلیمتراست
توسط یک کولیس ضخامت دیواره خارجی کنترل گردد
3
مواد افزودنی
کلیه افزودنی های مورد نیاز برای تولید پروفیل و مخصوصاً اکسید تیتانیوم از مواد مرغوب و برندهای معتبر باشد
تاییدیه تست UV توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی
تأیید تست ضربه تأیید شرکت تولید کننده افزودنی
4
جرم واحد طول
جرم وحد طول فریم پنجره حداقل 1200 گرم بر متر باشد
کنترل طول و وزن توسط متر و ترازو
5
مواد اولیه مصرفی
مواد اولیه مصرفی در تولید پروفیل نو باشد و مواد بازیافتی نباشد
تأیید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی تأییدیه تست ضربه
کانال
تعداد کانال در پروفیل باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی و پروفیل شده بطوری که هر چه تعداد کانال ها بیشتر شود انتقال انرژی گرمایی و صوت کمتر است
در ایران پروفیل 3 و 4 کاناله متداول است
تعداد کانال در مقطع پروفیل های اصلی شمرده می شود
7
شکننده گی
در مقابل ضربه در دمای پایین و محیط مقاوم باشد
تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی
8
پایداری رنگ
عدم تغییر رنگ پروفیل
تایید تست توسط مراجع معتبر آزمایشگاهی (گرید A از مرکز تحقیقات مسکن)
تأیید از تولید کننده معتبر اکسید تیتان را داشته باشد
9
جوش پذیری خوب
پروفیل قابلیت جوش پذیری مناسب را داشته باشد
ابتدا طبق جدول مشخصات پروفیل در فصل 5 نمونه هایی تهیه شده و نیروی قید شده در جدول را توسط دستگاه به نمونه اعمال شده و باید بیشتر از مقادیر اعلام شده باشد.
بازگشت به بالای صفحه
Call Now Button