سخنی با همکاران صنعت یو پی وی سی چرا یو پی وی سی upvc - مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی upvc چرا یو پی وی سی uPVC – مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی uPVC 11 80x80
سخنی با همکاران و تولید کنندگان در و پنجره دوجداره
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶
ویژگی های پروفیل یو پی وی سی چرا یو پی وی سی upvc - مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی upvc چرا یو پی وی سی uPVC – مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی uPVC 8 80x80
ویژگی های پروفیل یو پی وی سی uPVC با کیفیت و مرغوب چیست ؟
شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

چرا یو پی وی سی uPVC – مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی uPVC

چرا پنجره دوجداره یو پی وی سی ؟ چرا یو پی وی سی upvc - مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی upvc چرا یو پی وی سی uPVC – مقایسه چوب ، آلومینیوم ، یو پی وی سی uPVC 10 e1548764225654

چرا پنجره دوجداره یو پی وی سی ؟

چرا یو پی وی سی ؟ مقایسه آلومینیوم ، چوب و یو پی وی سی uPVC

گزارش چندین موسسه معتبر تحقیقاتی در آمریکا و اروپا، دلیل گرایش صنعت ساختمان به مصرف محصولات UPVC را توجیه می کند که در زر مهمترین آنها ذکر می گردد.

آلومینیوم

چوب

UPVC

ویژگی

5 سال

حدود 4 سال

بیشتراز 25 سال

ماندگاری بدون کاهش کیفیت

متوسط

کم

خیلی زیاد ( 20 سال)

مقاوم درمقابل UV

متوسط

خیلی زیاد

خیلی کم

نیاز به سرویس و نگهداری

خوب

خیلی ضعیف

ضد آب

مقاوم به رطوبت و آب

ضعیف

متوسط

زیاد

عایق حرارت

ضعیف

متوسط

زیاد

عایق صدا

زیاد

متوسط

زیاد

مطابقت با اصول معماری

زیاد

کم

خیلی زیاد

انطباق پذیر

متوسط

متوسط

خیلی زیاد

عملکرد

بله

خیر

بله

دوستدار محیط زیست

زیاد

متوسط

زیاد

مقاومت در مقابل باد

متوسط

متوسط

عالی

امنیت

متوسط

ضعیف

خوب

مقاومت به ضربه

ضعیف

مقاوم

مقاوم

مقاومت در مقابل خورده گی

خیر

خیر

بله

قابلیت استفاده در اغلب شرایط آب و هوایی

 

منبع : راهنمای تخصصی ساخت و نصب دروپنجره یو پی وی سی uPVC - ایده آل

سفارش پنجره دوجداره
فارسی